2% z dane

Údaje pre posielanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2019

Občianske združenie ŠK WoodRock, IČO: 50207105 so sídlom: Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad

V notárskom centrálnom registri registrované dňa: 6.9.2019 pod sp. Zn. NCRpo 17/2019

Číslo účtu: IBAN: SK66 8330 0000 0025 0101 9163

 

Ďakujeme !